گزارشی از استان قم
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور اخبار واصله از استان قم نشانگر تلاش های مستمر توسط موسسه اجرائی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان قم می باشد .
این موسسه که دارای مدیریتی پیگیر و پرسنلی توانمند در امور اجرائی می باشد توانستند سه پروژه با نام های :
پروژه مسکونی بوستان 4 ، پروژه تجاری و اداری بهارستان و پروژه تجاری و مسکونی فردوس را طبق قرارداد و توافق انجام شده تکمیل و تحویل نمایند .
همچنین دو پروژه دیگر با نام های آپارتمان مسکونی بوستان 2 و مجتمع مسکونی موقوفه روحانی قطعه 52 را آغاز نمایند و با پیشرفت مناسب این دو پروژه امید آن می رود ظرف زمان مقرر تکمیل و تحویل گردد .

۱۳۹۶/۶/۱۴