آیین تکریم و معارفه
طی مراسمی و با حضور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس ظریف و سایر معاونین بنیاد جناب آقای مهندس محمد نبی تیموری فرد بعنوان سرپرست شرکت پیشگامان توسعه ماندگار معرفی شد . در این جلسه جناب آقای مهندس ظریف ضمن تبیین اهداف و فعالیت های این شرکت ، راهکارهایی نیز برای اجرای بهتر برنامه های آن نیز ارائه نمودند .

۱۳۹۶/۷/۱۸