اخبار
مشارکت علمی
مشارکت علمی موسسه اجرائی توسعه و عمران موقوفات استان قم در کنگره تاریخ معماری و شهرسازی
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ادامه مطلب
مدیرعامل بنیاد در استان قم
بازدید از پروژه های استان
۱۳۹۵/۱۰/۷ ادامه مطلب
افتتاح پروژه
مراسم افتتاح پروژه موقوفه حسینعلی حمامی و زینب خانم استان گلستان
۱۳۹۵/۹/۲۱ ادامه مطلب
آیین کلنگ زنی پروژه
کلنگ زنی پروژه موقوفه حاج عبدا... ارومیه
۱۳۹۵/۹/۲۰ ادامه مطلب
گردهمایی
اولین گردهمایی مدیران و مسئولین دفاتر استانها با مدیر عامل جدید بنیاد
۱۳۹۵/۹/۱۷ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »