اخبار
آیین تودیع و معارفه
طی حکمی از طرف مدیرعامل بنیاد صورت گرفت
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ادامه مطلب
استان یزد
برگزاری جلسه هیئت مدیره با حضور مدیر عامل بنیاد
۱۳۹۵/۱۲/۳ ادامه مطلب
فراخوان
آگهی فراخوان عمومی مناقصه (نوبت دوم)
۱۳۹۵/۱۲/۱ ادامه مطلب
بازدید
پروژه الماس رباط کریم
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ادامه مطلب
جلسه مشورتی
جلسه مشورتی با حضور برخی از مدیران کل اوقاف استانها در بنیاد برگزار شد
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »