اخبار
بازدید
پروژه الماس رباط کریم
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ادامه مطلب
جلسه مشورتی
جلسه مشورتی با حضور برخی از مدیران کل اوقاف استانها در بنیاد برگزار شد
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ادامه مطلب
مشارکت علمی
مشارکت علمی موسسه اجرائی توسعه و عمران موقوفات استان قم در کنگره تاریخ معماری و شهرسازی
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ادامه مطلب
مدیرعامل بنیاد در استان قم
بازدید از پروژه های استان
۱۳۹۵/۱۰/۷ ادامه مطلب
افتتاح پروژه
مراسم افتتاح پروژه موقوفه حسینعلی حمامی و زینب خانم استان گلستان
۱۳۹۵/۹/۲۱ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »