آیین کلنگ زنی پروژه
همزمان با هفته وقف با حضوز جمعی از معاونین و مدیران اداره کل اوقاف و امورخیریه و سرپرست دفتر اجرائی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان آذربایجان غربی آیین کلنگ زنی پروژه موقوفه حاج عبدا... ارومیه که دارای 800 مترمربع عرصه می باشد به زمین زده شد . طبق نقشه کشی صورت گرفته در این عرصه 30 واحد مسکونی و 3 واحد تجاری جمعاً به متراژ 5500 مترمربع اعیانی احداث می گردد .

۱۳۹۵/۹/۲۰